List
Literêre kuier
Skriuwe
poadium
Meartalichheid
Makkers
Literêr tiidskrift
Literêre priis
Lêsbefoardering
Frysk
Argyf
Bibleteek
Boekhannel
Literêre organisaasje
Utjouwerij

Literêre kuier

Poëzijrûte Ljouwert

Stationsplein 1
8911 AC Leeuwarden

Dichterspaad (10 / 21 km)

Buorren 34
9216 WE Oudega Gem Smallingerlnd

Poëzijrûte Wijnjeterperschar (3 km)

Nije Heawei
9241 WB Wijnjewoude

Van Andel kuierpaad

Breedeplaats 1
8801 LZ Franeker

Kuierrûte Slauerhoff yn Leeuwarden

Voorstreek 26
8911 JP Leeuwarden

Poëzijpaad Oranjewâld (10 km)

Koningin Julianaweg 98
8453 WH Oranjewoud

Spoaren fan Piter Jelles Troelstra (kuier- en fytsrûte)

Oldehoofsterkerkhof
8911 DH Leeuwarden

Skriuwe

Explore the North

Bagijnestraat 59
8911 DN Leeuwarden

Schrijfcafé

Emmakade 68
8933 AV Leeuwarden

De skriuwkeamer

Greate Streek 16
8831 XV Winsum

Heldenreis voor Leven en Schrijven

Rembrandt van Rijnstraat
Groningen

Meeuw Jonge Schrijvers

Oostersingel 70B
8921 GB Leeuwarden

New Noardic Wave

Jan Steenstraat 45
8932 EA Leeuwarden

Tryater

Oostersingel 70
8921 GB Leeuwarden

Ateliers Majeur

Zwanedrift 2
8446 KS Heerenveen

Kunstkade

Achter de Hoven 2
8933 AJ Leeuwarden

Akte2

Westersingel 29
8601 GR Sneek

poadium

De Westerkerk

Bagijnestraat 59
8911 DN Leeuwarden

Posthuis Theater

Fok 78
8441 BR Heerenveen

Sense

Hogedijken 18
9101 WV Dokkum

De Skâns

Loaijersstrjitte 2
8401 DV Gorredijk

Kultuerhús Klameare

Merk 1
8711 CL Workum

Theater de Koornbeurs

Noord 2
8801 KP Franeker

Schouwburg De Lawei


9203 KR Drachten

Stadsschouwburg De Harmonie

Ruiterskwartier 4
8911 BP Leeuwarden

Koepeltheater

Vredeman de Vriesstraat 24A
8921 BT Leeuwarden

Theater Sneek

Westersingel 28
8601 GR Sneek

Theater De Bres

Schoolstraat 4
8911 BH Leeuwarden

Explore the North

Bagijnestraat 59
8911 DN Leeuwarden

Cultureel Podium Dorpskerk Huizum

Huizum Dorp 67
8934 BS Leeuwarden

Meartalichheid

Rijksuniversiteit Groningen

Oude Kijk in 't Jatstraat 26
9712 EK Groningen

Lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid

Rengerslaan 8
8917 DD Leeuwarden

Makkers

Dichter fan Fryslân

Boterhoek 3
8911 DH Leeuwarden

Leeuwarder Collectief

Nieuweburen 121
8911 EZ Leeuwarden

Doarpsdichter Achtkarspelen

Stationsstraat 18
9285 NH Buitenpost

Dichterscollectief GAL

Westerkade 7
8911 BD Leeuwarden

Streekdichter Noardeast Fryslân

Koningstraat 13
9101 LP Dokkum

Pier21


Leeuwarden

Rixt. Frysk Dichterskollektyf


Leeuwarden

Gemeentedichter Smelingerlân


Drachten

Literêr tiidskrift

de Moanne

Boterhoek 3
8911 DH Leeuwarden

Ensafh

Kerkepad 1
8465 PD Oudehaske

Fers2


Amsterdam

Literêre priis

D.A. Tammingapriis

De Koarte Baan 11
8731 DX Wommels

Dr. Joast Halbertsmapriis


Leeuwarden

Dr. Obe Postmapriis


Leeuwarden

Gysbert Japicxpriis


Leeuwarden

Anton Wachterprijs


Harlingen

Rely Jorritsmapriis

De Koarte Baan 11
8731 DX Wommels

Simke Kloostermanpriis

Tsjerkebuorren 27
9286 EZ Twijzel

Piter Jellespriis

Rink van der Veldepriis

De Koarte Baan 11
8731 DX Wommels

Leeuwarder Collectief

Nieuweburen 121
8911 EZ Leeuwarden

Lêsbefoardering

Afûk

Boterhoek 3
8911 DH Leeuwarden

Tomke

Boterhoek 3
8911 DH Leeuwarden

Seewyn Kunsteducatie

Sjaardemastraat 1
8801 KW Franeker

KEK

Wissesdwinger 1
8911 ER Leeuwarden

Fers

Zuiderkruisweg 4
8938 AP Leeuwarden

Frysk

Afûk

Boterhoek 3
8911 DH Leeuwarden

Fryske Akademy

Doelestraat 8
8911 DX Leeuwarden

Taalsintrum Frysk

Lavendelheide 21
9202 PD Drachten

Argyf

Historisch Centrum Leeuwarden

Groeneweg 1
8911 EH Leeuwarden

Tresoar

Boterhoek 1
8911 DH Leeuwarden

Bibleteek

Afûk

Boterhoek 3
8911 DH Leeuwarden

Bibliotheek Drachten

Museumplein 1
9203 DD Drachten

Bibliotheek Lemmer

Albert Koopmanstraat 7
8531 HC Lemmer

Bibliotheek De Westereen

Badhúswei 1
9271 VA De Westereen

Bibliotheek Surhuisterveen

Bartholomeüs Jacobus Schurerweg 14
9231 CE Surhuisterveen

Bibliotheek St.-Annaparochie

Beuckelaerstraat 2
9076 DA Sint Annaparochie

dbieb (centrale organisatie)

Blokhuisplein 40
8911 LJ Leeuwarden

dbieb Leeuwarden

Blokhuisplein 40
8911 LJ Leeuwarden

Bibliotheek Akkrum

Boarnswâl 15
8491 ER Akkrum

Bibliotheken Noord Fryslân (centrale organisatie)

Brokmui 62
9101 EZ Dokkum

Bibliotheek Dokkum

Brokmui 62
9101 EZ Dokkum

Bibliotheek Terschelling

Brouwershoekweg 4
8891 GJ Midsland

Bibliotheek Ameland (Nes)

Bureweg 2
9163 KE Nes

Bibliotheek Heerenveen

Burgemeester Kuperusplein 48
8442 CL Heerenveen

dbieb Grou

Burstumerdyk 6
9001 ZC Grou

Bibliotheek Joure

De Merk 31
8501 AN Joure

Bibliotheek Hallum

De Singel 7
9074 CZ Hallum

Bibliotheek Koudum

Ds. L Tinholtstraat
8723 LZ Koudum

Bibliotheek Balk

Dubbelstraat 1a
8561 BC Balk

Bibliotheek Jubbenga

Ericalaan 20
8411 VK Jubbega

dbieb Hurdegaryp

Fuormanderij 3
9254 GS Hurdegaryp

Bibliotheek Kollum

Gerrit Bleekerstraat 3
9291 BS Kollum

Bibliotheken Zuidoost-Fryslân (centrale organisatie)

Griffioenpark 10
8471 KP Wolvega

Bibliotheek Wolvega

Bibliotheek Dronryp

Hobbemasingel 17
9035 AZ Dronryp

Bibliotheek Makkum

Kerkstraat 14
8754 CS Makkum

Bibliotheek Buitenpost

Kerkstraat 51
9285 TA Buitenpost

Bibliotheek Haulerwijk

Laweijstraat 10
8433 KG Haulerwijk

Bibliotheek Ureterp

Lijteplein 9
9247 EP Ureterp

Bibliotheek Ameland (Hollum)

Olfert Pieter Lapstraat 6
9161 BV Hollum

dbieb Stiens

Pyter Jurjensstrjitte 17
9051 BR Stiens

Bibliotheek Oosterwolde

Quadoelenweg 29b
8431 LN Oosterwolde

Biebpunt Appelscha

Museumplein 1
9203 DD Drachten

Bibliotheek Gorredijk

Schansburg 1
8401 RX Gorredijk

dbieb Burgum

Schoolstraat 27
9251 EA Burgum

dbieb Gytsjerk

Simke Kloostermanstrjitte 6
9061 BE Gytsjerk

Bibliotheek Franeker

Sint Martiniplantsoen 41
8801 LK Franeker

Bibliotheek Bolsward

Skilwyk 15
8701 KM Bolsward

Bibliotheek Schiermonnikoog

Torenstreek 18A
9166 LK Schiermonnikoog

Bibliotheek Beetsterzwaag

Vlaslaan 26
9244 CH Beetsterzwaag

Bibliotheek Harlingen

Voorstraat 54
8861 BM Harlingen

Bibliotheek Wommels

Walperterwei 14
8731 CD Wommels

Bibliotheken Mar en Fean (centrale organisatie)

Wijde Noorderhorne 1
8601 EA Sneek

Bibliotheek Sneek

Wijde Noorderhorne 1
8601 EA Sneek

Boekhannel

Afûk

Boterhoek 3
8911 DH Leeuwarden

Boekhandel Det Boekhuis Bolsward

Appelmarkt 6
8701 KH Bolsward

Primera Van der Weg Damwoude

Conradi-Veenlandstrjitte 34
9104 BN Damwâld

Boekhandel Bruna Surhuisterveen

De Kolk 33B
9231 CV Surhuisterveen

Boekhandel Bruna Franeker

Dijkstraat 26
8801 LV Franeker

Binnert Overdiep Boekhandel

Dracht 60
8442 BS Heerenveen

Boekhandel Bruna Sneek

Oosterdijk 11
8601 BP Sneek

Boekhannel Bruna Kollum

Voorstraat 82
9291 CM Kollum

Primera Hurdegaryp

Fuormanderij 51
9254 GS Hurdegaryp

Van der Velde Boeken Dokkum

Grote Breedstraat 3
9101 KH Dokkum

Boekhandel Muizelaar Koudum

Hoofdstraat 10
8723 BH Koudum

Boekhandel Bruna Friso Grou

Hoofdstraat 5
9001 AM Grou

Boekhandel Friso Akkrum

Heechein 2
8491 EM Akkrum

The Readshop (MCL)

Henri Dunantweg 2
8934 AD Leeuwarden

Prima Stella Beetsterzwaag

Hoofdstraat 47
9244 CL Beetsterzwaag

Boekhandel IJlstra

Eems 20
9204 JX Drachten

Van der Velde Boeken Sneek

Kruizebroederstraat 36
8601 CM Sneek

Planteyn Gorredijk

Langewal 19
8401 DE Gorredijk

Primera Stiens

Ljipstrjitte 2E
9051 AS Stiens

The Read Shop Holtrop Joure

Midstraat 76
8501 AS Joure

Van der Velde Boeken Leeuwarden

Nieuwestad
Leeuwarden

The Read Shop Buitenpost

Nijenstein 5
9285 NV Buitenpost

Het Boekhuis Workum

Noard 17
8711 AA Workum

De Jong Boeken Harlingen

Noorderhaven 4
8861 AN Harlingen

Kinderboekwinkel de Toverlantaarn Leeuwarden

Over de Kelders 2
8911 JE Leeuwarden

Boekhandel Bruna Stiens

Pieter Jellessingel 11
9051 BV Stiens

Van der Velde Boeken Drachten

Raadhuisplein 5
9203 CZ Drachten

Frits Koopcentrum Jirnsum

Rijksweg 9
9011 VA Irnsum

Atsma en Jager Boekhandel Bergum

Schoolstraat 46
9251 EC Burgum

Boekhandel De Friese Schrijfkamer Leeuwarden

Schrans 54
8932 NG Leeuwarden

Warenhuis van der Velde Wommels

Het Noard 3
8731 BB Wommels

Primera St. Annaparochie

Van Harenstraat 39
9076 BS Sint Annaparochie

Boekhandel Bruna Oosterwolde

Stationsstraat 19
8431 ET Oosterwolde

Boekhandel Bruna Balk

Van Swinderenstraat 13
8561 AP Balk

Van der Velde Boeken Harlingen

Voorstraat 54
8861 BM Harlingen

Primera Ureterp

Weibuorren 54
9247 BC Ureterp

Literêre organisaasje

Afûk

Boterhoek 3
8911 DH Leeuwarden

Stifting FLMD

De Koarte Baan 11
8731 DX Wommels

Stichting Poëzietableaus Leeuwarden

Fok 12
8441 BK Heerenveen

Poetry Circle

Madurastraat 90
1094 GS Amsterdam

It Simke Kloostermanlien

Tsjerkebuorren 27
9286 EZ Twijzel

It Skriuwersboun

Boterhoek 1
8911 DH Leeuwarden

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Willinge Prinsstraat 10
8421 PE Oldeberkoop

It Gysbert Japicxhûs

Wipstraat 6
8701 HZ Bolsward

Dichter Bij Leeuwarden

Breedstraat 48
8911 GJ Leeuwarden

Obe Postma Selskip

Stichting Bildts Aigene

Beuckelaerstraat 2
9076 DA Sint Annaparochie

Stichting Literaire Activiteiten Smallingerland


Drachten

Stichting Literaire Activiteiten Sneek

Stichting Literaire Activiteiten Heerenveen


Heerenveen

Dichter fan Fryslân

Boterhoek 3
8911 DH Leeuwarden

Utjouwerij

Afûk

Boterhoek 3
8911 DH Leeuwarden

Uitgeverij Het Nieuwe Kanaal

Emmakade 83
8921 AH Leeuwarden

Utjouwerij Regaad

Folkingestraat 9
9711 JS Groningen

Uitgeverij Elikser

Ossekop 4
8911 LE Leeuwarden

Uitgeverij Bornmeer Noordboek

Hellingbaas 1
8401 JH Gorredijk

Kristlik Fryske Folksbiblioteek

Siniastrjitte 6
9134 NZ Lioessens

Uitgeverij Louise

Stationsweg 26
9001 EH Grou

Audiofrysk

Tsjerkebuorren 4
9021 CH Easterwierrum

Gerben Rypma Stifting

Van der Looswei 28
8615 LX Blauwhuis

Utjouwerij Frysk & Frij

Vredeman de Vriesstraat 59
8921 BS Leeuwarden

Uitgeverij Wijdemeer

Zuiderbolwerk 77
9101 NE Dokkum

Utjouwerij Grotesk


Amsterdam

Uitgeverij Le Chat Mort

W.A. Nijenhuisweg 67
8455 JT Katlijk

Utjouwerij Hispel

Driehovenlaan 32
3632 BL Loenen aan de Vecht