20.00-22.00 oere
Leeuwarden
lêsklup • lêzing • Nederlands • Hollânsk Spraakmakende boeken
05 oktober - 16 oktober 2022
leescampagne • lêskampanje • meertalig Kinderboekenweek en Fryske Berneboekewike
06 oktober 2022 Fan 20.00 oere ôf
Leeuwarden
lêzing • optreden • Frysk • Hollânsk • Nederlands Slauerhoff Lezing mei optreden Albert Bonnema
11 oktober - 14 oktober 2022
Ljouwert
taalcampagne • taalkampanje • meartalich • meertalig Story Valley Academy
14 oktober - 16 oktober 2022
Stadskas Explore the North, Hofplein, Ljouwert
festival • meertalig Explore the North: Stadskas en Festival
22 oktober 2022 10:30 oere
Teater De Koarnbeurs, Frjentsjer
lêzing • meartalich In dei yn it teken fan Fryske skriuwer Trinus Riemersma
28 oktober - 06 novimber 2022
Hof van de Koning, it Hearrenfean
boekpresintaasje • leescampagne • lêskampanje • Frysk Frysk Boekefeest en Fryske Boekewike
18 novimber 2022
foardracht • meartalich Ferhalejûn