Bliuw op de hichte, meld dy no oan foar ús nijsbrief

Tresoar: Digitale presintaasje Iisbaan yn ’e maaitiid
eksposysje
20 maart 2021 - 24 maaie 2021
Op de webside fan Tresoar

Tresoar: Digitale presintaasje Iisbaan yn ’e maaitiid

Dichter fan Fryslân op toer by ROC Friese Poort yn Dokkum

Dichter fan Fryslân op toer by ROC Friese Poort yn Dokkum

Lêsgroep Trinus Riemersma
lêsklup online
19 maaie 2021 19.30-20.30 oere
Fia Teams

Lêsgroep Trinus Riemersma

Dichter fan Fryslân op toer by ROC Friese Poort yn Dokkum
presintaasje taalkampanje
25 maaie 2021

Dichter fan Fryslân op toer by ROC Friese Poort yn Dokkum