In het laatste weekend van september 2020 organiseert uitgeverij Grotesk in Tresoar een masterclass poëzie in de Friese taal. De doelgroep is de ervaren, actief publicerende Friese dichter. De deelnemers kunnen zich concentreren op oorspronkelijkheid, verdieping en dichterlijk meesterschap tijdens een praktische, intensieve weekendcursus. Ze gaan aan de slag met de kwesties die ervoor zorgen dat gedichten belangrijk, ‘urgent’ en fascinerend zijn.

De trainers zijn Elmar Kuiper en Abe de Vries, twee bekende Friese dichters met veel ervaring in lesgeven en begeleiden. De cursus kent een interactieve workshopvorm, waardoor de deelnemers zelf mee bepalen wat er op de agenda staat. Het maximumaantal deelnemers is zes, zodat iedereen individueel en op maat feedback kan krijgen.

Het aanbod omvat o.a. het denken over het scheppingsproces (‘wat doe ik hier eigenlijk’), maar ook zaken als regelafbreking en ander witgebruik tussen de woorden, het nut van vaste dichtvormen en het gebruik van humor, ritme, melodie en verbeelding. De ‘grutmasterkursus’ laat de participant aan zijn eigen dichtexperiment werken en vergroot zijn begrip van kunst. Het weekend begint met de basis en besluit met een pittig eindproject. De deelnemer kan vervolgens zijn nieuwe talenten meteen toepassen; de trainers sturen iedereen naar huis met een actielijst om de focus op het artistieke proces te houden.

Meer informatie en aanmelden